Peng Wang

Mr. Peng Wang

Visiting Ph.D Student

Research Interests: ADHD; default mode network; neuroimage.

Email: wpeng333(at)gmail.com

Publications

1. Atomic Dynamic Functional Interaction Patterns for Characterization of ADHD Jinli Ou*, Zhichao Lian*, Li Xie, Xiang Li, Peng Wang, Yun Hao, Dajiang Zhu, Rongxin Jiang, Yufeng Wang, Yaowu Chen, Jing Zhang**, Tianming Liu** Human Brain Mapping, 2014. vol. 35(10), pp. 5262-78. *Joint first authors, **Joint corresponding authors PDF
2. Modeling Brain Functional Dynamics via Hidden Markov Models Jinli Ou, Li Xie, Peng Wang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Yufeng Wang, Yaowu Chen, Jing Zhang, Tianming Liu IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 2013. Brain Imaging PDF
3. Identifying Functional Connectomics Abnormality in Attention Deficit Hyperactivity Disorder Peng Wang*, Dajiang Zhu*, Hanbo Chen, Xi Jiang, Li Sun, Qingjiu Cao, An Li, Tianming Liu, Yufeng Wang, *Joint first authors ISBI, 2013. pp. 544-547. Brain Imaging PDF