Xiang Li

Mr. Xiang Li

Ph.D Student

Research Interests: Brain functional connectivity, functional MRI, multi-modal imaging, time series analysis.

Email: xiangli(at)uga.edu

Publications

1. Signal sampling for efficient sparse representation of resting state FMRI data Bao Ge, Milad Makkie, Jin Wang, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xiang Li, Jinglei Lv, Shu Zhang, Wei Zhang, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu Brain Imaging and Behavior, 2015. in press PDF
2. HAFNI-Enabled Largescale Platform for Neuroimaging Informatics (HELPNI) Milad Makkie, Shijie Zhao, Xi Jiang, Jinglei Lv, Yu Zhao, Bao Ge, Xiang Li, Junwei Han, Tianming Liu Brain Informatics, 2015. vol. 2(4), pp. 1-17. PDF
3. Sparse Representation of HCP Grayordinate Data Reveals Novel Functional Architecture of Cerebral Cortex Xi Jiang, Xiang Li, Jinglei Lv, Tuo Zhang, Shu Zhang, Lei Guo, Tianming Liu Human Brain Mapping, 2015. vol. 36(12), pp. 5301-5319. PDF
4. Assessing Effects of Prenatal Alcohol Exposure Using Group-wise Sparse Representation of FMRI Data Jinglei Lv, Xi Jiang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Shijie Zhao, Tuo Zhang, Xintao Hu, Junwei Han, Lei Guo, Zhihao Li, Claire Coles, Xiaoping Hu*, Tianming Liu* Psychiatry Research: Neuroimaging, 2015. vol. 233(2), pp. 254-268. *Joint correspondence authors. PDF
5. Predicting Movie Trailer Viewer’s “Like/Dislike” via Learned Shot Editing Patterns Yimin Hou, Ting Xiao, Shu Zhang, Xi Jiang, Xiang Li, Xintao Hu, Junwei Han, Lei Guo, L Stephen Miller, Richard Neupert, and Tianming Liu IEEE Transactions on Affective Computing, 2015. in press PDF
6. Characterizing and differentiating task-based and resting state FMRI signals via two-stage dictionary learning Shu Zhang, Xiang Li, Jinglei Lv, Xi Jiang, Bao Ge, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2015. pp. 675-678. PDF
7. Signal sampling for efficient sparse representation of resting state fMRI data Bao Ge, Jin Wang, Jinglei Lv, Shu Zhang, Shijie Zhao, Wei Zhang, Qinghua Zhao, Xiang Li, Xi Jiang, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2015. pp. 1360-1363. PDF
8. Interactive exemplar-based segmentation toolkit for biomedical image analysis Xiang Li, Zhi Zhou, Philipp Keller, Hongkui Zeng, Tianming Liu, Hanchuan Peng ISBI, 2015. pp. 168-171. PDF
9. Holistic Atlases of Functional Networks and Interactions Reveal Reciprocal Organizational Architecture of Cortical Function Jinglei Lv*, Xi Jiang*, Xiang Li*, Dajiang Zhu*, Shu Zhang, Shijie Zhao, Hanbo Chen, Tuo Zhang, Xintao Hu, Junwei Han, Jieping Ye, Lei Guo, Tianming Liu IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015. vol. 62(4), pp. 1120-1131. *These authors contributed equally to this work PDF
10. Sparse Representation of Whole-brain FMRI Signals for Identification of Functional Networks Jinglei Lv*, Xi Jiang*, Xiang Li*, Dajiang Zhu, Hanbo Chen, Tuo Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Junwei Han, Heng Huang, Jing Zhang, Lei Guo, Tianming Liu Medical Image Analysis, 2015. vol. 20(1), pp. 112–134. *These authors contributed equally to this work PDF
11. Characterizing and Differentiating Task-based and Resting State FMRI Signals via Two-stage Sparse Representations Shu Zhang, Xiang Li, Jinglei Lv, Xi Jiang, Lei Guo, Tianming Liu Brain Imaging and Behavior, 2014. in press PDF
12. Inferring Functional Interaction and Transition Patterns via Dynamic Bayesian Variable Partition Models Jing Zhang*, Xiang Li, Cong Li, Zhichao Lian, Xiu Huang, Guocheng Zhong, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Changfeng Jin, Xintao Hu, Junwei Han, Lei Guo, Xiaoping Hu, Lingjiang Li, Tianming Liu*, *Joint corresponding authors Human Brain Mapping, 2014. vol. 35(7), pp. 3314–3331. Brain Imaging PDF
13. Identifying and Characterizing Resting State Networks in Temporally Dynamic Functional Connectomes Xin Zhang, Xiang Li, Changfeng Jin, Hanbo Chen, Kaiming Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Jinglei Lv, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lei Guo, Lingjiang Li, Tianming Liu Brain Topography, 2014. vol. 27(6), pp. 747-65. PDF
14. Atomic Dynamic Functional Interaction Patterns for Characterization of ADHD Jinli Ou*, Zhichao Lian*, Li Xie, Xiang Li, Peng Wang, Yun Hao, Dajiang Zhu, Rongxin Jiang, Yufeng Wang, Yaowu Chen, Jing Zhang**, Tianming Liu** Human Brain Mapping, 2014. vol. 35(10), pp. 5262-78. *Joint first authors, **Joint corresponding authors PDF
15. Discovery network-level functional interactions from working memory fMRI data Xi Jiang, Jinglei Lv, Dajiang Zhu, Tuo Zhang, Xiang LI, Xintao Hu, Lei Guo ISBI, 2014. pp. 13-16. PDF
16. Learning fMRI-guided predictor of video shot changes Shu Zhang, Xintao Hu, Jinglei Lv, Tuo Zhang, Xiang LI, Xi Jiang, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2014. pp. 1210-1213. PDF
17. Detecting cell assembly interaction patterns via Bayesian based change-point detection and graph inference model Zhichao Lian, Xiang Li, Hongmiao Zhang, Hui Kuang, Kun Xie, Jianchuan Xing, Dajiang Zhu, Joe Z. Tsien, Tianming Liu, Jing Zhang ISBI, 2014. pp. 17-20. PDF
18. Dynamic network partition via Bayesian connectivity bi-partition change point model Zhichao Lian, Xiang Li, thomas young, Yun Hao, Jianchuan Xing, Jinglei Lv, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Jing Zhang ISBI, 2014. pp. 545-548. PDF
19. Generalized fMRI activation detection via Bayesian magnitude change point model Zhichao Lian, Jinglei Lv, Jianchuan Xing, Xiang LI, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Jiansong Xu, Marc N. Potenza, Tianming Liu, Jing Zhang ISBI, 2014. pp. 21-24. PDF
20. Exploring functional brain dynamics via a Bayesian connectivity change point model Zhichao Lian, Xiang LI, Jianchuan Xing, Jinglei Lv, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Jiansong Xu, Marc N. Potenza, Tianming Liu, Jing Zhang ISBI, 2014. pp. 600-603. PDF
21. Dynamic functional connectomics signatures for characterization and differentiation of PTSD patients Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Changfeng Jin, Xin Zhang, Lei Guo, Jing Zhang, Xiaoping Hu, Jingjiang Li, Tianming Liu Human Brain Mapping, 2014. vol. 35(4), pp. 1761-78. Brain Imaging PDF
22. Characterization of Task-free and Task-performance Brain States via Functional Connectome Patterns Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Hanbo Chen, Jinglei Lv, Changfeng Jin, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu Medical Image Analysis, 2013. vol. 17(8), pp. 1106–1122. Brain Imaging PDF
23. Modeling Brain Functional Dynamics via Hidden Markov Models Jinli Ou, Li Xie, Peng Wang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Yufeng Wang, Yaowu Chen, Jing Zhang, Tianming Liu IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 2013. Brain Imaging PDF
24. Group-wise Change Point Detection in Task FMRI Data by Bayesian Methods Jianchuan Xing, Jinglei Lv, Zhichao Lian, Xiang Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Jing Zhang IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 2013. Brain Imaging PDF
25. Identifying Functional Networks via Sparse Representation of Whole-brain FMRI Signals Jinglei Lv, Xi Jiang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Hanbo Chen, Tuo Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Junwei Han, Heng Huang, Jing Zhang, Lei Guo, Tianming Liu IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 2013. pp. 778-781. Brain Imaging PDF
26. Modeling Dynamic Functional Information Flows on Large-scale Brain Networks Peili Lv, Lei Guo, Xintao Hu, Xiang Li, Changfeng Jin, Junwei Han, Lingjiang Li, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2013. vol. 8150, pp. 698-705. Brain Imaging PDF
27. Sparse Representation of Higher-order Functional Interaction Patterns in Task-based FMRI Data Shu Zhang, Xiang Li, Jinglei Lv, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Hanbo Chen, Tuo Zhang, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2013. vol. 8151, pp. 626-634. Brain Imaging PDF
28. Sparse Representation of Group-wise FMRI Signals Jinglei Lv, Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Xin Zhang, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2013. vol. 8151, pp. 608-616. Brain Imaging PDF
29. Exploring High-Order Functional Interactions via Structurally-Weighted LASSO Models Dajiang Zhu, Xiang Li, Xi Jiang, Hanbo Chen, Dinggang Shen, Tianming Liu IPMI, LNCS, 2013. vol. 7917, pp. 13-24. Brain Imaging PDF
30. Discovering Common Functional Connectomics Signatures Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Changfeng Jin, Lei Guo, Lingjiang Li, Tianming Liu. ISBI, 2013. pp. 620 - 623. Brain Imaging PDF
31. Activated Cliques: Network-based Activation Detection in Task-based FMRI Shu Zhang, Jinglei Lv, Xiang Li, Xi Jiang, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2013. pp. 274-277. Brain Imaging PDF
32. Detecting Brain State Changes via Fiber-Centered Functional Connectivity Analysis Xiang Li*, Chulwoo Lim*, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu, , *Joint first authors Neuroinformatics, 2013. vol. 11(2), pp. 193-210. Brain Imaging PDF
33. Characterization of Task-free/Task-performance Brain States Xin Zhang, Lei Guo, Xiang Li, Dajiang Zhu, Kaiming Li, Zhenqiang Sun, Changfeng Jin, Xintao Hu, Junwei Han, Qun Zhao, Lingjiang Li, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2012. vol. 7511, pp. 237-245. Brain Imaging PDF
34. Inferring Consistent Functional Interaction Patterns from Natural Stimulus FMRI Data Jiehuan Sun*, Xintao Hu*, Xiu Huang, Yang Liu, Kaiming Li, Xiang Li, Junwei Han, Lei Guo, Tianming Liu**, Jing Zhang**, *Joint first authors, **Joint corresponding authors NeuroImage, 2012. vol. 61(4), pp. 987–999. Brain Imaging PDF
35. Fiber-centered Granger Causality Analysis Xiang Li, Chuwoo Lim, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu MICCAI, LNCS, 2011. vol. 6892, pp. 251-259. Brain Imaging PDF
36. Brain State Change Detection via Fiber-centered Functional Connectivity Analysis Chulwoo Lim, Xiang Li, Kaiming Li, Lei Guo, Tianming Liu ISBI, 2011. pp. 2155-2160. Brain Imaging PDF